Thursday, November 25, 2004

Eksisterer det overnaturlige?

Det giver ingen mening at udtale sig om ”det overnaturlige” medmindre man mener, at det eksisterer. Til gengæld kan man under henvisning til den virkelige verden sige mangt og meget om menneskers forestillinger om det overnaturlige. Det er umuligt at bevise, at det overnaturlige har en objektiv eksistens, men man kan uden videre se, at begreber om ting, der ikke kan måles og vejes, findes i form af forestillinger, ideer og fantasier. Det overnaturlige hører bare ikke til i en naturvidenskabelig virkelighed, men skabes som en dynamisk forestilling i en social virkelighed.
Af samme grund nytter det ikke at afvise forestillinger om det overnaturlige som irrationelt nonsens. Der er tale om en helt anden form for rationalitet end den som defineres af naturvidenskaben. Den form for rationalitet som vokser ud af forestillinger om guder, mirakler, magi og så videre har at gøre med hvilke forestillinger om verden mennesker gør sig.

Menneskers forestillinger præger den måde de lever på. Det er et forhold som modsiges af vores fornufts- og sansebaserede forståelse af verden. Ved at undersøge hvordan menneskets hjerne virker kan man få indblik i hvordan religiøse forestillinger skabes og hvordan mennesker udvikler evnen til at bruge religiøse begreber. Den overordnede teori er, at forestillinger om det overnaturlige skabes som en konsekvens af særlige forhold i menneskets biologi. De overnaturlige tematiseringer bryder med vores intuitive verdensforståelse, hvilket ifølge teorien stimulerer os i kreativ retning.

Man kan vel ikke konstatere, at det overnaturlige ikke findes. For det findes i menneskets forestillinger og fantasi. Så det kan rent faktisk godt findes, selv om det ikke eksisterer.

Man kan læse mere om det i bogen "Bedst af alle verdener".

See who links to your web site.