Friday, September 24, 2004

Salg af falske forhåbninger

Håbet er et produkt af, at man føler større tillid end mistillid til verden. Håbet er det første man som barn oplever; jeg har håb, jeg kan være og jeg kan stole på dig. Alle mennesker har håb og drømme gennem et helt liv. Noget går i opfyldelse og andet gør ikke. Håbet er også det sidste man mister, man håber lige til det sidste at man overlever, men vi ved alle at vi skal væk herfra på et tidspunkt omend det er en svær erkendelse, når tiden er kommet.

Problemet er, at der er et marked for salg af falske forhåbninger. Kræftramte mennesker og andre mennesker uden udsigt til overlevelse køber håb alene baseret på tro. De køber håb af alternative behandlere, healere, parasitbehandlere (Hulda Clark, Kastberg m.fl.), homøopater og andre kvaksalvere.

Disse dødssyge mennesker har tillid til alternative behandlere. De er ikke blevet hørt eller føler sig ikke taget alvorligt af deres egen læge og det danske sygehusvæsen. Derfor er de parat til hvad som helst, når de henvender sig til en alternativ behandler. Den alternative behandler giver det døende mennesker et urealistisk håb og lænser det for betydelige midler. Familien står tilbage med økonomiske problemer, som kommer oven i sorgen.

Ofte anvender alternative behandlere titelmisbrug. De alternative behandlere vil meget gerne læne sig op ad en videnskabelighed, selv om de tager afstand fra lægevidenskaben. Derfor kan man købe stort set en hvilken som helst titel med tilhørende eksamensbevis på postordre. I nogle behandleres klinikker hænger diplomerne tæt på væggene og efterlader indtryk af, at behandleren ikke alene er læge, men videnskabsmand med stor produktion bag sig og hædersbevisninger fra alle mulige universiteter. Hvis man ikke har særlige forudsætninger for at vurdere validiteten af diplomer og uddannelser, vil man tro, at man har at gøre med en person, som har betydeligt finere faglig baggrund end ens egen praktiserende læge.

Nogle tror naivt, at alternativ medicin er uskadelig. Folk får ordineret giftige stoffer, og de føler sig diagnosticeret af den alternative behandler, så de venter for længe med at gå til deres praktiserende læge. Nogle alternative behandlere ligefrem fraråder folk at tage almindelig medicin. Det kan være fatalt i nogle tilfælde. En del alvorligt syge og døende mennesker lader sig udsætte for stærkt problematiske alternativer til lægevidenskabelig behandling gennem forsøg.

Et døende menneske i dyb nød og fortvivlelse har krav på beskyttelse, fordi det naturligvis ikke selv kan mobilisere almindelig skepsis og er villig til at prøve hvad som helst, hvis behandlingen nu skulle virke. Der er tale om patienter i den sidste livsfase, mennesker som er stærkt lidende der bruger de sidste dage på at slæbe sig afsted til fupbehandlinger.

Pårørende til de døende og den døende selv er godt klar over, at de har taget beslutningen som et aktivt tilvalg, og de erkender måske som det sidste i livet, at dette fejlskøn rammer dem selv. De orker derfor ikke vreden i sorgen. Andre skammer sig formentlig over, at de har ladet sig væve ind i et spind. Derfor hører man heller ikke så meget om, hvordan mange er blevet fuppet.

Jeg finder det meget problematisk at nogle alternative behandlere ligefrem udnytter folks dødsangst til egen økonomisk vinding. Det handler om respekt og anstændighed, som man bør udvise overfor døende mennesker. Alt andet er dybt kritisabelt, men er desværre almindeligt forekommende og udbredt i den alternative verden. Og mange lader sig lokke.

Thursday, September 23, 2004

Er scientologi en lærdom eller en religiøs sekt ?

Inspireret af relationer i mit arbejdsliv har jeg besluttet at finde oplysninger om scientology, simpelthen finde ud af hvad de står for. Den nemmeste måde er at søge på google. Her er resultatetet af min lille undersøgelse:

RTC beskriver scientology "som en række grundlæggende love og sandheder om livet, herunder hvem vi er, hvad vi er i stand til og mest vigtigt, hvordan vi kan tænkes at realisere vore medfødte åndelige evner. Disse aksiomer udgør grundlaget for en omfattende samling af visdom, der finder anvendelse over for livet i sin helhed. Fra denne visdom er kommet et stort antal grundlæggende principper, som mennesker kan anvende til at forbedre deres umiddelbare liv, så vel som til at opnå åndelig udødelighed. Faktisk findes der ingen del af livet, der ikke kan blive forbedret gennem anvendelsen af principper i Scientologi."

Kristelig Dagblad har ligefrem lavet et tema om scientology, der er mange gode links, hvis man går længere ned på siden efter reklameblokken, bl.a. også links til Scientologys officielle hjemmeside.

Der er altid 2 sider af en sag, så der er også kritiske links:
The Fight against the church of scientology on the net
Kritisk information om scientology
Adfærdsprogrammering og kontrol i scientology
Tilman Hausherr

Det første jeg må spørge mig selv om er, om scientology er en lærdom, en religiøs sekt eller noget helt tredie.

Antages det, at scientology er en lærdom skulle man kunne ændre tingenes tilstand ved at følge de metoder, som beskrives i "håndbog i scientology". Bogen beskriver bestanddele i kommunikation, principper for opdragelse af glade børn, lovene for at forudse menneskers opførsel, effektivitet på arbejde, regler for succesfuldt ægteskab og meget andet, dette er områder hvor de fleste mennesker gerne vil have succes. Dette er scientologys praktiske anvendelsesmetoder.

Men scientology udnytter også menneskets søgen efter at finde en sandhed med livet og at tro på noget, altså en slags forbedring af den åndelige bevidsthed. Troen kan inddeles i troen på andre, sig selv og det absolutte.

At tro på andre er meget vigtigt. Vi mennesker bliver altid ramt hårdt, når troen på et andet menneske bliver ødelagt. Hvis vi bliver løjet overfor, forrådt af vores venner eller manipuleret med, får vores tillid et knæk. Derfor er det helt nødvendigt at tro på andre, samtidig med, at det er svært, for vi kan ikke undgå at blive skuffet eller misbrugt.

Troen på en selv er nødvendig og vigtig, for at vi kan vokse og udvikle os. Vi mennesker er i en slags indbyrdes konkurrence om at være de bedste, de dygtigste, de mest reproduktionsdygtige. Og derfor er vi nødt til at tro på os selv.

Den tredje slags tro, handler om at vi mangler en mening med det hele: Er vi smidt ud i verden uden nogen grund? Hvad er meningen med livet? Er der en mening med historien? Hvad sker der efter døden? Disse værdibaserede spørgsmål kan kun bliver besvaret af noget absolut f.eks. den personificerede Gud, åndernes verden, en transcendantal visdom eller andet. Som resultat af den individualisering mennesket har gennemgået indenfor de sidste 30-50 år er der sket en stor åbning henimod de forskellige former for spiritualitet og en nysgerrighed over for diverse traditioner - også dem, der ellers ligger langt fra vores samfund: Buddhismen, yoga eller naturreligioner. Samtidig føler folk sig ofte alene, har svært ved at tro på sig selv eller er holdt op med at tro på andre og den omkringliggende verden.

Scientology dækker lige præcis disse forskellige behov.

Måden at komme ind i Scientologi på, starter man gerne med en gratis personlighedstest enten via denne hjemmeside eller fordi man bliver stoppet på gaden af en scientolog. Testen består af 200 spørgsmål, der skal svares på med mulighederne: ja, nej, måske. Man svarer spørgsmålene, og et øjeblik efter tager scientologen resultatet ud af en computer. Nogle gange vil testen blive fortolket med det samme, eller også vil man råde dig til at konsultere en specialist.

Næste step er et kursus, hvor man har mulighed for at rette op på de "fejl", som var i den gratis personlighedstest. Når du har skrevet under på checken og fået bekræftelse på dit kursus, skal du nok forbi e-meter- og sikkerhedstesten. Dette er for at afgøre din identitet, du kunne jo være en marsmand, tyv eller en eller anden journalist eller det, der er værre, som blot er ude på at genere dem.

Min konklusion er, at scientology er både en lærdom, en religiøs sekt og en pengemaskine. Scientology benytter de praktiske værktøjer til at vække interessen hos mennesker som er interesseret i verden omkring sig, som er åbne for personlig udvikling, psykologi, kommunikation. Man starter i organisationen med en gratis personlighedstest, der fortæller at man har brug for hjælp. Man tilbyder derfra kurser, hvor man udnytter menneskets søgen efter en tro og mening med livet. Man manipulerer det enkelte medlem til at købe flere kurser. Formålet med organisationen er at lokke med lærdom, og derfra gennem manipulation at tjene penge på medlemmerne. Dette er min konklusion.

Jeg opfordrer til, at man finder sine egne links, bruger nogle af mine og derefter selv bedømmer denne organisation, hvorom der bliver brugt ord som hjernevask, sekt, pengemaskine, udnyttelse og manipulation.

Hvad har en kiropraktor med en forstuvet fod at gøre ?

Jeg hørte i dag en sandfærdig beretning om en kiropraktor og om, hvordan han behandler sine patienter. Det drejer sig om medarbejdere fra samme arbejdsplads, der alle har modtaget behandling hos den pågældende kiropraktor. Alle er blevet fortalt, at ondt i ryggen skyldes en forstuvet fod som barn. Ja, det kan da godt være, men hvem kan huske om de har haft forstuvet en fod som barn ? Jeg kan ikke. Gad vide hvad han siger til de forældre, som kommer med de små nyfødte børn, her hjælper den forklaring vist ikke.....

Jeg har hørt om mennesker, der efter behandling hos denne kiropraktor er blevet lammet fra halsen og ned og idag sidder i kørestol.

Jo, jeg har selv været hos en meget "anerkendt" kiropraktor første og sidste gang. Jeg skulle have en behandling mod hovedpine, som jeg lider en del af. Det skyldes formentlig også noget i min ryg, det tror jeg på. Knæk og bræk i mit hoved og så lå jeg der, besvimet på kiropraktorens gulv og min kontaktlinse var væk. Meget ubehageligt.

Kiropraktorer kommer aldrig til at behandle på mig igen og slet ikke efter, hvad jeg har hørt i dag. De går ind under kategorien alternativ behandling og det er efter min mening nogle kvaksalvere. Det beviser ovenstående ganske godt, og hvis man er i tvivl findes der masser af oplysning på nettet om deres forretningspolitik og moral.

Gå aldrig til en kiropraktor, hvis du vil være sikker på at bevare dit helbred.

Kan hovedpine kureres med 3 nåle i mit øre ?

Jo, den skulle være god nok. Hovedpine kan kureres med et besøg hos en akupunktør og 3 nåle i øret. Det koster 300 kr. og så skal nålene blive siddende. Jeg håber ikke alt for længe. Godt nok er jeg ikke er helt korthåret, så nålene kunne da skjules. Men det må da være ret ubehageligt, at skulle rende rundt med sådan nogle tingester i øret og ikke vide, hvorlænge de skal være der.

Akupunktur er en kinesisk behandlingsform, hvor man ved hjælp af indstik i bestemte punkter på huden behandler sygdomme. Teorien er at de indre organer er i forbindelse med kropsoverfladen gennem et net af kanaler, kaldet meridianer, hvis funktion er at forsyne alle kroppens dele med "livsenergi". Forklaringen på at akupunktur virker er, at man gennem kontrol af neurofysiologiske mekanismer kan mindske smerter, at der ved akupunktur frigøres smertelindrende stoffer til blodbanen og at de psykiske faktorer, herunder placeboeffekten, spiller en væsentlig rolle. Nogle danske læger har taget denne behandlingsform til sig og anvender den i behandlingen af patienter. Men der er ingen videnskabelige beviser for, at akupunktur virker og heller ingen holdbar forklaring på meridianerne.

Kan man kalde det alternativ medicin udført af læger ?

Thursday, September 16, 2004

Hvorfor lader vi os lokke af alternative behandlingsformer og tankegange ?

Det gør mange fordi de mangler et helhedssyn på eksistensen/virkeligheden, de har ikke fundet en mening eller mål med tilværelsen. De befinder sig måske i en eksistentiel krise, fordi meningen og værdierne i den sociale struktur og i vort verdensbillede er forsvundet. Mennesket er blevet socialt og emotionelt fremmedgjort og befinder sig i en dyb identitetskrise. Vores identitet er blevet noget den enkelte kan afprøve, ændre og udvikle.

Den moderne astronomi og kosmologi gør mennesket mere og mere ensomt og tilfældigt og derfor søger mennesket ind i sig selv. Den tekniske udnyttelse og praktiske brug af naturvidenskabelig viden skuffer mange følelsesmæssigt. Naturvidenskabelige erkendelser forstås ikke af almindelige mennesker. Mennesker foretrækker da i stedet reinkarnation, energier og holistiske tankegange. Afstanden imellem behov for at tro på noget og den naturvidenskabelig opfattelse af viden blevet for stor.

Hvad kan da alternative behandlingsformer tilbyde som det etablerede sundhedssystem ikke kan, og har det noget med religiøse tankegange at gøre ?

Hvis det er sandt, at moderne mennesker er blevet fremmedgjorte og mangler identitet, er det et kæmpe marked for alternative behandlere, at kunne tilbyde mennesker identitet, indhold, helhed og mening gennem holistisk behandling. Hvis man er fremmedgjort må man bestandig spørge sig selv, hvorfor lever jeg og hvad er meningen med livet. Det er mennesker, som mangler helhed og medmenneskelig kontakt, de er frustrerede og ensomme, og føler, at de fungerer dårligt. Alternative behandlere tilbyder dem et nyt verdensbillede og får derved skabt en tillid til systemet som spreder sig som ringe i vandet. Påvirkning rummer også mulighed for manipulation og magt. Religion giver et menneske både identitet og en helhedsopfattelse af virkeligheden, hvorudfra mennesket kan orientere sig i verden. Religion præger hele menneskets opfattelse af virkeligheden. Derved er der en parallel mellem alternative behandlere og religiøse tankegange.

Hvad er det så der gør, at alternativ behandling "virker"? Alternativ behandling er ikke videnskabeligt dokumenteret og er derved udelukkende et spørgsmål om tro. Det kan derfor ikke bevises, at det er metode eller teknik, der virker. Når vi kommer os efter et sygdomsforløb kan det have mange årsager, f.eks. spontan helbredelse hvor kroppens immunforsvar har udryddet sygdommen. Det er næppe heller behandlerens karismatiske udstråling. Det er nok snarere menneskets forventning om at der kan ske en forandring. En selvopfyldende profeti, hvor mennesket er tilbøjelig til at handle således at ønsker går i opfyldelse. Dette er en grundlæggende antagelse i den holistiske tankegang at patienternes forventninger og irrationelle følelser kan skabe resultater. Det kan også være, at mennesker fornægter dele af sandheden og overser eller overhører, det de ikke ønsker at høre. Antag, at det er sandt, at mennesker mangler identitet, indhold, helhed og mening i tilværelsen. Mennesker i denne situation, der søger alternativ behandling vil givetvis føle sig bedre ved at de får dækket deres emotionelle behov gennem en holistisk behandling. Derfor tror de, at behandlingen virker og det er selvforstærkende for næste gang tror de stadig at behandlingen virker.

Mennesker der vælger alternativ behandling mangler en tro på meningen i livet, den alternative verden tilbyder en tro og en religion. Effekten af behandlingerne kan ikke bevises rent videnskabeligt men behandlingen "virker" uden tvivl bedre, hvis man tror på det. Så alt i alt er det hele er et spørgsmål om tro den ene eller anden vej. Tro flytter som bekendt bjerge.

Thursday, September 09, 2004

New Age, part II

Er det sandhed eller fiktion ?
Findes der en åndelig bevidsthed ?

Begge dele er fiktion - Det er et spørgsmål om tro, det kan ikke bevises.

Er det endnu engang menneskets forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng ?

Videnskaben giver ikke mennesker nogen samlet forståelse og mening med verden og livet. Tværtimod, den har taget troen og fortryllelsen ud af verden. New age bliver i de vestlige lande et tilfredsstillende bud på samlende forklaringer og på noget at tro på. New Age opfanger den religiøse søgen og genindfanger tilværelsens fortryllelse. Så ja, det er et forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng, en søgen efter en mening i livet.

Bliver almindelige mennesker forført af disse tanker uden at vide det ?

Ja ,det gør de i høj grad. New Age, mystik og okkultisme har godt fat i den vestlige verden. Det skyldes dels mangel på viden om klassiske videnskaber som fysik, kemi, geografi, astronomi osv. samt måden budskabet bliver markedsført på. Videnskaben betragtes herefter blot som én måde blandt andre at se verden på, og den har ikke nogen særlig adkomst til sandheden. Der er ikke tillid til videnskaben.

Hvor meget lader vi os påvirke af new age kulturen i den vestlige verden ?

Et godt eksempel er stillingsbesættelser hvor man bruger astrologien aktivt.

Har New Age kulturen infiltreret den vestlige verden ?

New Age har forbindelser til Yoga, astrologi, og alternativ medicin m.v., så ja det kan man godt sige.

Alle former for yoga overdøver de fornuftsbetonede krafter og formålet er at tømme bevidstheden for tanker og tillade ånder at overtage den. Yoga har til formål at skabe forbindelse med "det øverste væsen" og at bringe de psykiske kræfter frem. Eftersom hensigten med alle former for yoga er at tømme bevidstheden forekommer dette utroligt farligt. Man åbner en dør til et rum, som man ingen kontrol har med eftersom man har tømt bevidstheden. Yoga bliver markedsført som fysiske øvelser. Der nævnes ikke at det bygger bro mellem den humanistiske og den okkulte fase af "New Age".

Ufattelig mange mennesker tror på astrologi og på at deres skæbne kan læses i stjernerne. Astrologi har den største tilslutning indenfor "New Age".

Mange sunde ideer kan væves sammen med en besættelse af kroppen og føre til kropstilbedelse. Alle slags grænser skal fjernes, f.ex. religiøse, nationale og seksuelle. De vil bringe sind, krop og ånd sammen i èn helhed af individdet. Her blander man medicin, forskellige former af terapi og pseudo-psykologi sammen med længslen at være i berøring med magtfulde kræfter i universet.

Er det farligt ?

Ja fordi ikke alle mennesker er gode, nogle vil gøre en god forretning ud af New Age, eller manipulere med mennesker, som på en eller anden måde er i krise, de vil forføre mennesker til handlinger, hvor den sunde fornuft er sat ud af kraft, de vil sætte videnskaben på et sidespor, så hvor er vi henne ?

Wednesday, September 08, 2004

Er New Age den ny tid ?

New age er den ny tid, der tager udgangspunkt i den astrologiske forestilling, om at hvert stjernetegn hersker for en periode af et par tusind år. En sådan periode, "Fiskenes tidsalder", er, ifølge astrologien, ved at være slut og en ny, "Vandbærerens tidsalder", skal til at begynde.

I følge New Age har "Fiskenes tidsalder" været karakteriseret ved blind tro og stivnede dogmer, mens "Vandbærerens tidsalder" vil blive præget af spirituel udvikling, intuition, fred og ubegrænsede muligheder.

Et verdensomspændende samarbejde
New Age-bevægelsen ser sig selv som en del af et verdensomspændende netværk af idéer og forestillinger. I kraft af den fælles bevidsthed indenfor netværket vil resten af verden blive påvirket og dermed er vejen banet for den nye tid. Ved bevidst-åndeligt at koble sig på den fælles bølge af fred og god vilje, menes langt flere at blive påvirket end ved fysisk-aktivt at arbejde for det samme sag. Umiddelbart findes der ingen beviser for et sådant energetisk bevidsthedsnetværk, men det spiller en stor rolle for de medvirkende i netværket.

At være påvirket af eller stå bag
Man kan opdele New Age i forskellige niveauer, hvor man kan befinde sig, når man har berøring med New Age.

Ideologer, formidlere og brugere
Øverst befinder ideologerne sig. De har relativt originale idéer. Når ældre idéer forekommer, er disse ofte beriget med noget nyt. Gamle begreber har fået et andet eller et udvidét indhold. Ligeledes vil den gensidige inspiration, der forekommer nationalt eller globalt, oftest være brugt anderledes end i dens oprindelse. De øverste lag af brugere tager på kurser, læser bøger og i det hele taget lever efter ideologien.

I midten befinder formidlerne sig. De er karakteriseret ved, at de lægger sig op af en eller flere ideologer eller ideologier og primært giver sig af med en populariseret formidling af disse. Hvis de begynder at afholde kurser i aftenskolen eller skrive artikler er de på vej op i gruppen af formidlere.

Nederst i pyramiden befinder brugerne sig. De er karakteriseret ved, at de tager større eller mindre dele af ideologierne til sig og i forskellig grad bruger dem i deres eget liv. De nederste lag af brugere er dem, der f.eks. læser artikler om reinkarnation i et kulørt ugeblad og tager idéen til sig.

New Age kan opdeles i to grupper:
De psykologisk-spirituelt orienterede tager udgangspunkt i deres egen indre virkelighed og bearbejder denne ved hjælp af forskellige teknikker, meditation, hyperventilation, fantasirejser m.m. Dette giver en indre erfaring af verdens, og i særdeleshed deres egen psykes, opbygning. Herfra uddrages der konsekvenser i den ydre verden. Denne del af New Age er forbeholdt de få, der vil arbejde alvorligt med selvudvikling.

Den magisk-okkulte del af New Age tager udgangspunkt i en lang række ting og teknikker, f.eks. krystaller, kanaliserede budskaber, tarot, jordstråler o.lign., hvis effekt ikke er direkte tilgængelig for en almindelig betragtning. Herfra drages der, undertiden, konsekvenser for den indre psykiske og åndelige virkelighed. Den magisk-okkulte del er langt mere en "lægmandsbevægelse" end den psykologisk-spirituelle del. Meget ofte ser man de idéer, man selv har kastet sig over, som løsningen på en lang række problemer og argumenterer ofte for deres videnskabelige sandhed. Alternativ helbredelse af forskellig slags, jordstråler, UFO-tro og krystaller er gode eksempler herpå.

Tro og videnskab
New Age har ingen forklaringsproblemer, da det er troen som forandrer. Man behøver ikke at underkaste sig videnskabelige prøver. Den gensidige kritik må derfor være en bedømmelse af den andens tro i forhold til ens egen, ikke i forhold til en eller anden videnskabelig sandhed. Hvis man er kritisk over for New Age, skyldes det at man endnu ikke har har nået en sådan grad af bevidsthed og indsigt, at man kan se, at New Age er sandheden. New Age hævder, at det enkelte menneske må arbejde med for at bane vejen for det kommende herlighedsrige, en gylden tid der langsomt afløser den gamle mørke tidsalder. Jo flere der er med, des hurtigere sker det.

Vores kultur og New Age kultur
Vores kultur er præget af individualismen og fornuften. En forudsætning for, at noget kan godtages i vor kultur er, at det er fornuftigt og at det kan bevises, eller i hvert fald ikke modbevises. Vi har en kultur, der gør, at vi kan forstå hinanden og kommunikere, samarbejde o.s.v.

New Age-kulturen er præget af holisme og intuition. Holisme betyder "helhed", at alt hænger sammen og helheden afspejles i den enkelte del. I New Age mener man, at vi alle har intuition, men den er ikke lige meget udviklet hos alle. Man skal opøve sin intuition - nogle kalder det kosmisk bevidsthed eller udvidet bevidsthed.

Min foreløbige konklusion
New Age er en spirituel kultur, der er mistroisk til videnskab og som forsøger at udvikle nye niveauer af åndelig bevidsthed.

Til debat
Er det sandhed eller fiktion ? findes der en åndelig bevidsthed ? Er det endnu engang menneskets forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng ? at søge og finde en mening i livet ? bliver almindelige mennesker forført af disse tanker uden at vide det ? hvor meget lader vi os påvirke af new age kulturen i den vestlige verden ? har New Age kulturen infiltreret den vestlige verden ? er det farligt ?

Tankevækkende
En undersøgelse af viser at 25% af den danske befolkning er påvirket af dette netværk og flow, heraf er de fleste uvidende herom. Jeg har læst bogen "den niende indsigt", og de tanker der præger bogen er kendetegnende for New Age kulturen. Da jeg læste bogen havde jeg ikke kendskab til New Age, så jeg har også tilhørt den del af 25%, som uvidende er blevet påvirket dette fænomen.

New Age: The aquarian conspiracy,
Skepdic Dictionary: New Age

Saturday, September 04, 2004

Sex og sammensværgelser

Sex og sammensværgelser foregår også indenfor amerikanske præsidentkredse, George Bush og John Kerry´s har gjort udskejelser i samme klub (loge). Marilon Monroe´s forhold til Præsident Kennedy (og mafiaen) var omgæret af sex og sammensværgelser og ligeledes omkring hendes død. Har vi fået hele sandheden om Præsident Clintons forhold til Monica Lewinsky, er den sammensværgelse blev afsløret.Der findes flere konspirationsteorier her og her. God fornøjelse.

See who links to your web site.