Wednesday, September 08, 2004

Er New Age den ny tid ?

New age er den ny tid, der tager udgangspunkt i den astrologiske forestilling, om at hvert stjernetegn hersker for en periode af et par tusind år. En sådan periode, "Fiskenes tidsalder", er, ifølge astrologien, ved at være slut og en ny, "Vandbærerens tidsalder", skal til at begynde.

I følge New Age har "Fiskenes tidsalder" været karakteriseret ved blind tro og stivnede dogmer, mens "Vandbærerens tidsalder" vil blive præget af spirituel udvikling, intuition, fred og ubegrænsede muligheder.

Et verdensomspændende samarbejde
New Age-bevægelsen ser sig selv som en del af et verdensomspændende netværk af idéer og forestillinger. I kraft af den fælles bevidsthed indenfor netværket vil resten af verden blive påvirket og dermed er vejen banet for den nye tid. Ved bevidst-åndeligt at koble sig på den fælles bølge af fred og god vilje, menes langt flere at blive påvirket end ved fysisk-aktivt at arbejde for det samme sag. Umiddelbart findes der ingen beviser for et sådant energetisk bevidsthedsnetværk, men det spiller en stor rolle for de medvirkende i netværket.

At være påvirket af eller stå bag
Man kan opdele New Age i forskellige niveauer, hvor man kan befinde sig, når man har berøring med New Age.

Ideologer, formidlere og brugere
Øverst befinder ideologerne sig. De har relativt originale idéer. Når ældre idéer forekommer, er disse ofte beriget med noget nyt. Gamle begreber har fået et andet eller et udvidét indhold. Ligeledes vil den gensidige inspiration, der forekommer nationalt eller globalt, oftest være brugt anderledes end i dens oprindelse. De øverste lag af brugere tager på kurser, læser bøger og i det hele taget lever efter ideologien.

I midten befinder formidlerne sig. De er karakteriseret ved, at de lægger sig op af en eller flere ideologer eller ideologier og primært giver sig af med en populariseret formidling af disse. Hvis de begynder at afholde kurser i aftenskolen eller skrive artikler er de på vej op i gruppen af formidlere.

Nederst i pyramiden befinder brugerne sig. De er karakteriseret ved, at de tager større eller mindre dele af ideologierne til sig og i forskellig grad bruger dem i deres eget liv. De nederste lag af brugere er dem, der f.eks. læser artikler om reinkarnation i et kulørt ugeblad og tager idéen til sig.

New Age kan opdeles i to grupper:
De psykologisk-spirituelt orienterede tager udgangspunkt i deres egen indre virkelighed og bearbejder denne ved hjælp af forskellige teknikker, meditation, hyperventilation, fantasirejser m.m. Dette giver en indre erfaring af verdens, og i særdeleshed deres egen psykes, opbygning. Herfra uddrages der konsekvenser i den ydre verden. Denne del af New Age er forbeholdt de få, der vil arbejde alvorligt med selvudvikling.

Den magisk-okkulte del af New Age tager udgangspunkt i en lang række ting og teknikker, f.eks. krystaller, kanaliserede budskaber, tarot, jordstråler o.lign., hvis effekt ikke er direkte tilgængelig for en almindelig betragtning. Herfra drages der, undertiden, konsekvenser for den indre psykiske og åndelige virkelighed. Den magisk-okkulte del er langt mere en "lægmandsbevægelse" end den psykologisk-spirituelle del. Meget ofte ser man de idéer, man selv har kastet sig over, som løsningen på en lang række problemer og argumenterer ofte for deres videnskabelige sandhed. Alternativ helbredelse af forskellig slags, jordstråler, UFO-tro og krystaller er gode eksempler herpå.

Tro og videnskab
New Age har ingen forklaringsproblemer, da det er troen som forandrer. Man behøver ikke at underkaste sig videnskabelige prøver. Den gensidige kritik må derfor være en bedømmelse af den andens tro i forhold til ens egen, ikke i forhold til en eller anden videnskabelig sandhed. Hvis man er kritisk over for New Age, skyldes det at man endnu ikke har har nået en sådan grad af bevidsthed og indsigt, at man kan se, at New Age er sandheden. New Age hævder, at det enkelte menneske må arbejde med for at bane vejen for det kommende herlighedsrige, en gylden tid der langsomt afløser den gamle mørke tidsalder. Jo flere der er med, des hurtigere sker det.

Vores kultur og New Age kultur
Vores kultur er præget af individualismen og fornuften. En forudsætning for, at noget kan godtages i vor kultur er, at det er fornuftigt og at det kan bevises, eller i hvert fald ikke modbevises. Vi har en kultur, der gør, at vi kan forstå hinanden og kommunikere, samarbejde o.s.v.

New Age-kulturen er præget af holisme og intuition. Holisme betyder "helhed", at alt hænger sammen og helheden afspejles i den enkelte del. I New Age mener man, at vi alle har intuition, men den er ikke lige meget udviklet hos alle. Man skal opøve sin intuition - nogle kalder det kosmisk bevidsthed eller udvidet bevidsthed.

Min foreløbige konklusion
New Age er en spirituel kultur, der er mistroisk til videnskab og som forsøger at udvikle nye niveauer af åndelig bevidsthed.

Til debat
Er det sandhed eller fiktion ? findes der en åndelig bevidsthed ? Er det endnu engang menneskets forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng ? at søge og finde en mening i livet ? bliver almindelige mennesker forført af disse tanker uden at vide det ? hvor meget lader vi os påvirke af new age kulturen i den vestlige verden ? har New Age kulturen infiltreret den vestlige verden ? er det farligt ?

Tankevækkende
En undersøgelse af viser at 25% af den danske befolkning er påvirket af dette netværk og flow, heraf er de fleste uvidende herom. Jeg har læst bogen "den niende indsigt", og de tanker der præger bogen er kendetegnende for New Age kulturen. Da jeg læste bogen havde jeg ikke kendskab til New Age, så jeg har også tilhørt den del af 25%, som uvidende er blevet påvirket dette fænomen.

New Age: The aquarian conspiracy,
Skepdic Dictionary: New Age

See who links to your web site.