Sunday, December 26, 2004

September 11 Web Archive

Does anyone knows the truth about what really happened september 11, 2001?

Since many of the involved people died, they can't be asked about what happened.

I don't know if it matters whether we find the truth or not.

Because a lot of things that matters changed on that day for the rest of the world. Whether we find the truth or not we continue living but in a different reality.

The attacks is the most documented and discussed event ever.

September11news

Mu'amara i Mellemøsten

Intet er, hvad det tager sig ud for at være og intet sker tilfældigt. Det er det underliggende tema i en sammensværgelsesteori, hvad enten det er X-files' væsener fra det ydre rum eller de storpolitiske forhold i Mellemøsten, som er på dagsordenen.

Konspirationsteorier opstår i et demokratisk tomrum, hvor man reelt ikke ved, hvad der sker, og hvor man ikke har politisk indflydelse. De opstår i lukkede og hierarkiske politiske systemer. Teorierne er befolkningens kreative svar på et demokratisk underskud, og så er teorierne også udtryk for en selvforståelse, hvor man ser sig selv som ofre og dermed fralægger sig ethvert ansvar.

Sammensværgelsesteorier florerer i hele verden, men de synes specielt fremtrædende i Mellemøsten:

1) Blandt palæstinensere, der flygtede til Vesten i 1980'erne var det almen "viden", at man ikke skulle søge asyl i Canada og USA, fordi de lande havde lavet en aftale med Israel om at give alle palæstinensere asyl. Dermed kunne Israel hurtigst muligt rydde Palæstina og overtage magten.

2) Det har været en udbredt forståelse blandt mange iranere, at Khomeini blev bragt til magten med hjælp fra både England, Frankrig og USA. Den islamiske revolution var simpelthen et plot fra Vesten for at undergrave Iran.

3) Det er en udbredt konspirationsteori, at prinsesse Diana blev dræbt af MI6, fordi hun potentielt var ved at gifte sig med en muslim. Englands kommende konge skulle ikke have en muslimsk stedfar.

4) Angrebet på Afghanistan var det første led i en verdensomspændende bekæmpelse af islam.

5) Konspirationsteorien om zionisternes skjulte dagsorden, mener de fleste arabere, kan konstant verificeres i Israels fremfærd overfor palæstinenserne.

6) Da den iranske premierminister Mosaddeq i 1953 forsøgte at nationalisere den iranske olieindustri, blev han faktisk kuppet af CIA og MI6 i forening - hvorfor skulle de så ikke også stå bag Khomeinis islamiske revolution?

Konspirationsteorierne er den forklaringsmodel, som magthaverne griber til, for at legitimere overgreb mod politiske mindretal og for at kanalisere befolkningens vrede i en anden retning end dem selv. Dermed har konspirationsteorierne helt konkrete konsekvenser for den meningsdannelse, som finder sted og for de politiske beslutningsprocesser. Fælles for konspirationsteorierne er, at man ved at finde en forklaring, en sammensværgelse, kan personificere og dæmonisere det onde.

Når det gælder information og medier, er der desuden et alvorligt paradoks. Teknologien giver mulighed for at skaffe sig viden fra mange forskellige sider, men den giver også mulighed at vælge de medier, der forstærker ens opfattelse af "virkeligheden".

Saturday, December 25, 2004

Astrologi - videnskab, tro eller overtro?

Astrologi er en årtusinder gammel formodning om, at stjerners og planeters stilling på himmelen har indflydelse på menneskers karakter, udvikling og tidspunkt for vigtige livsbetingelser.

Astrologien tiltrækker mennesker - oftest i tider med usikkerhed og krise, på samme måde som spådomskunst, spiritisme og magisk tænkende religiøse sekter.

Fødselshoroskopet er noget helt centralt i astrologien. Astrologen undersøger nøjagtigt hvor på jorden, man er født (med længde- og breddegrader) samt nøjagtig tid for fødslen. Herefter tegner astrologen to cirkler, den ene indeni den anden. Cirklerne inddeles i tolv lige store stykker efter tolv udvalgte stjernetegn (skønt disse tegn ikke fylder lige meget på himlen, og skønt de har flyttet sig, siden de fik tillagt deres betydning). Cirklernes tolv områder kaldes "de tolv huse". Det opfattes som afgørende vigtigt i hvilket hus planeterne og solen (der også kaldes en planet) står ved fødslen. Der tegnes to vigtige linier - een som peger imod den stjerne/planet (eller gradtal), der er solens opgangspunkt omkring fødselstidspunktet. Et himmellegeme her siges at være "i ascendanten", og meget magtfuldt. En anden linie peger imod den stjerne/planet, der stod i solens middagspunkt (medium coeli).

Derpå følger et kompliceret regnearbejde. Der trækkes linier imellem himmeltegnene, afstande og vinkler udmåles osv. for at man ved hjælp af tabeller og computer kan udregne, hvilken kombination af egenskaber fra stjernetegn og planeter, netop det pågældende menneske har fået. Hver planet og hvert stjernetegn tillægges nemlig en række "personlige egenskaber", næsten som da man i stenalderen tilbad dem som guder med "bestemte karaktertræk".

Astrologer påtager sig også på denne baggrund at forudsige og råde mennesker vedrørende valg af samlivspartner (synastisk astrologi), gunstige tidspunkter for at påbegynde et arbejde eller fremsætte en ny ide (elektionsastrologi), virksomhedsrådgivning og økonomisk rådgivning vedrørende f.eks. køb og salg på børsen (astroøkonomi), vejledning i politik, samfundsudvikling og kultur (mundan astrologi ) osv.

De fleste almindeligt oplyste mennesker vil nok i dag ved blot en kort eftertanke kunne forstå, at astrologiens grundpåstande med sikkerhed må være forkerte.

Alligevel vil mange mennesker hævde, at astrologiske udsagn ret ofte ser ud til at passe. Sådan ser det også tit ud. Grunden hertil kan man finde i samtaleteknik og psykologi. Ved samtalen om horoskopets tydning indstiller astrologen sig ved iagttagelse og god lytning på hvilke påstande, der bedst kan accepteres af den, horoskopet lægges for. Astrologer fremsætter desuden meget "brede påstande", hvori de fleste vil finde "noget sandt".

Skulle man placere må den nærmest betegnes som værende pseudovidenskabelig overtro.

Wednesday, December 22, 2004

Contact

If you have something to ask or discuss with, you contact me through this email:

amr2youblog [@] gmail.com

Wednesday, December 15, 2004

Operation X på sporet af fup, svindel og kriminalitet

Så er Operation X kommet på sporet af Piratrengøring. Trappevask er storaftager til sort illegal arbejdskraft til 50 kr. i timen. Bagmændene står bag både firmaer, der aflønner sort arbejdskraft og lovlig arbejdskraft. Det lovlige firma bruger det "sorte" firma som underleverandør af arbejdskraft, det har selv kundekontakten og oftest er der en enkelt mand, som står bag. Hvis det "sorte" firma lukkes på grund af svindel, nægter det lovlige selskab enhver kendskab til de transaktioner, der er foregået. Told og Skat kan intet bevise. At firmaet er lovligt betyder, at det følger alm. dansk lovgivning m.h.t. løn og skat.

Operation X har også kigget på fup på 1. klasse - med hemmelige loger, forsvundne penge og en kvindelig dansk bagmand. Min mening er, at man er naiv, hvis man tror at man kan få et afkast på 50% pr. år ved at investere 300.000 kr. Selv om det er anbefalet af ens revisor gennem mange år, er det tilladt stadig at bruge sin sunde fornuft...

Narko på nettet - førte til at skadelige stoffer i omløb på nettet blev forbudt. Operation X fandt ud af, at bagmanden er kommunalt ansat og at festfotografer med tilknytning til Danmark by Night sælger extasy på diskoteker. De er fyret nu.....

Den allerførste udsendelse med Morten Spiegelhauer var om parasitter, hvor den alternative behandler Hulda Clark og Michael Kastberg blev afsløret som kvaksalvere. Michael Kastberg har efter forlydende udskiftet sine parasitkure med noget akupunktur-kvaksalveri istedet.

Man må sige at programmerne er vældig godt iscenesat, og det er nogle fantastiske øjne og ansigter Morten Spiegelhauer leverer til programmet. Jeg er i tvivl om hvorvidt bevismaterialet bag programmerne er godt nok i alle tilfælde. Emnet i den første udsendelse er interessant, men jeg blev skuffet over, at der ikke var mere kød på udsendelsen. Men øvelse kunne gå hen og gøre mester...

I TV2's debatforum kan man se hvad andre mener, og meningerne er delte.

Mening om Narko på nettet

Operation X hjemmeside.

Efterskrift:
Denne her tråd giver meget godt udtryk for den holdning, jeg har til Operation X. Det stilles mange ledende spørgsmål i Operation X, derved kan programmet let komme til at virke nedladende, bedrevidende og ledende.

Sunday, December 05, 2004

The occultism is a kind of religion,

that claims to be available to make people a master of their own life.

The occult thinks that people can connect to another reality, that can be visible and controlled by man, - if you can reach a kind of higher consciousness. The purpose is to keep check on life and death.

Is it possible to reach the divine?
A lot of people has been tricked to believe, that you can reach the divine. It is starting by reading books about the subjects. They are mislead to believe that they can control the world by the power of thinking. They believe so strongly and think, there must be more. They report themself to a course, and one more and one more.......

Has misery anything to do with occultism?
When theese people are suffering, they think they have deserved it. They think it's because they have to learn something.

Is it possible to do this in one life?
It's very smart, because it takes several life to reach the divine, but how many - does anyone know? Still hoping to reach the divine a lot of people have spent all their money.

Is occultism related to New Age?
New Age claims that people develop themself so much, that they will reach a level of the divine, and the consequence is that hunger, sickness and suffering can be defeated. So in many ways occultism is related to New Age.

Occultism has nothing to do with real life, it's only magic and dreaming. Nothing else.

See who links to your web site.