Saturday, December 25, 2004

Astrologi - videnskab, tro eller overtro?

Astrologi er en årtusinder gammel formodning om, at stjerners og planeters stilling på himmelen har indflydelse på menneskers karakter, udvikling og tidspunkt for vigtige livsbetingelser.

Astrologien tiltrækker mennesker - oftest i tider med usikkerhed og krise, på samme måde som spådomskunst, spiritisme og magisk tænkende religiøse sekter.

Fødselshoroskopet er noget helt centralt i astrologien. Astrologen undersøger nøjagtigt hvor på jorden, man er født (med længde- og breddegrader) samt nøjagtig tid for fødslen. Herefter tegner astrologen to cirkler, den ene indeni den anden. Cirklerne inddeles i tolv lige store stykker efter tolv udvalgte stjernetegn (skønt disse tegn ikke fylder lige meget på himlen, og skønt de har flyttet sig, siden de fik tillagt deres betydning). Cirklernes tolv områder kaldes "de tolv huse". Det opfattes som afgørende vigtigt i hvilket hus planeterne og solen (der også kaldes en planet) står ved fødslen. Der tegnes to vigtige linier - een som peger imod den stjerne/planet (eller gradtal), der er solens opgangspunkt omkring fødselstidspunktet. Et himmellegeme her siges at være "i ascendanten", og meget magtfuldt. En anden linie peger imod den stjerne/planet, der stod i solens middagspunkt (medium coeli).

Derpå følger et kompliceret regnearbejde. Der trækkes linier imellem himmeltegnene, afstande og vinkler udmåles osv. for at man ved hjælp af tabeller og computer kan udregne, hvilken kombination af egenskaber fra stjernetegn og planeter, netop det pågældende menneske har fået. Hver planet og hvert stjernetegn tillægges nemlig en række "personlige egenskaber", næsten som da man i stenalderen tilbad dem som guder med "bestemte karaktertræk".

Astrologer påtager sig også på denne baggrund at forudsige og råde mennesker vedrørende valg af samlivspartner (synastisk astrologi), gunstige tidspunkter for at påbegynde et arbejde eller fremsætte en ny ide (elektionsastrologi), virksomhedsrådgivning og økonomisk rådgivning vedrørende f.eks. køb og salg på børsen (astroøkonomi), vejledning i politik, samfundsudvikling og kultur (mundan astrologi ) osv.

De fleste almindeligt oplyste mennesker vil nok i dag ved blot en kort eftertanke kunne forstå, at astrologiens grundpåstande med sikkerhed må være forkerte.

Alligevel vil mange mennesker hævde, at astrologiske udsagn ret ofte ser ud til at passe. Sådan ser det også tit ud. Grunden hertil kan man finde i samtaleteknik og psykologi. Ved samtalen om horoskopets tydning indstiller astrologen sig ved iagttagelse og god lytning på hvilke påstande, der bedst kan accepteres af den, horoskopet lægges for. Astrologer fremsætter desuden meget "brede påstande", hvori de fleste vil finde "noget sandt".

Skulle man placere må den nærmest betegnes som værende pseudovidenskabelig overtro.

See who links to your web site.