Thursday, September 09, 2004

New Age, part II

Er det sandhed eller fiktion ?
Findes der en åndelig bevidsthed ?

Begge dele er fiktion - Det er et spørgsmål om tro, det kan ikke bevises.

Er det endnu engang menneskets forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng ?

Videnskaben giver ikke mennesker nogen samlet forståelse og mening med verden og livet. Tværtimod, den har taget troen og fortryllelsen ud af verden. New age bliver i de vestlige lande et tilfredsstillende bud på samlende forklaringer og på noget at tro på. New Age opfanger den religiøse søgen og genindfanger tilværelsens fortryllelse. Så ja, det er et forsøg på at placere sig selv i en større sammenhæng, en søgen efter en mening i livet.

Bliver almindelige mennesker forført af disse tanker uden at vide det ?

Ja ,det gør de i høj grad. New Age, mystik og okkultisme har godt fat i den vestlige verden. Det skyldes dels mangel på viden om klassiske videnskaber som fysik, kemi, geografi, astronomi osv. samt måden budskabet bliver markedsført på. Videnskaben betragtes herefter blot som én måde blandt andre at se verden på, og den har ikke nogen særlig adkomst til sandheden. Der er ikke tillid til videnskaben.

Hvor meget lader vi os påvirke af new age kulturen i den vestlige verden ?

Et godt eksempel er stillingsbesættelser hvor man bruger astrologien aktivt.

Har New Age kulturen infiltreret den vestlige verden ?

New Age har forbindelser til Yoga, astrologi, og alternativ medicin m.v., så ja det kan man godt sige.

Alle former for yoga overdøver de fornuftsbetonede krafter og formålet er at tømme bevidstheden for tanker og tillade ånder at overtage den. Yoga har til formål at skabe forbindelse med "det øverste væsen" og at bringe de psykiske kræfter frem. Eftersom hensigten med alle former for yoga er at tømme bevidstheden forekommer dette utroligt farligt. Man åbner en dør til et rum, som man ingen kontrol har med eftersom man har tømt bevidstheden. Yoga bliver markedsført som fysiske øvelser. Der nævnes ikke at det bygger bro mellem den humanistiske og den okkulte fase af "New Age".

Ufattelig mange mennesker tror på astrologi og på at deres skæbne kan læses i stjernerne. Astrologi har den største tilslutning indenfor "New Age".

Mange sunde ideer kan væves sammen med en besættelse af kroppen og føre til kropstilbedelse. Alle slags grænser skal fjernes, f.ex. religiøse, nationale og seksuelle. De vil bringe sind, krop og ånd sammen i èn helhed af individdet. Her blander man medicin, forskellige former af terapi og pseudo-psykologi sammen med længslen at være i berøring med magtfulde kræfter i universet.

Er det farligt ?

Ja fordi ikke alle mennesker er gode, nogle vil gøre en god forretning ud af New Age, eller manipulere med mennesker, som på en eller anden måde er i krise, de vil forføre mennesker til handlinger, hvor den sunde fornuft er sat ud af kraft, de vil sætte videnskaben på et sidespor, så hvor er vi henne ?

See who links to your web site.