Monday, January 24, 2005

Hvad tror du på?

Hvis man ønsker en identitet og fællesskab med andre, så er udbuddet af religiøse trosretninger så store som aldrig før.

Hvor folkekirken før stod alene, har der aldrig før været så mange religiøse og spirituelle grupper at vælge mellem. Hvor de små religioner uden om folkekirken før levede en udkantseksistens, er de i dag ligeværdige spillere. Folkekirken har stadig en særstilling, men under overfladen skyder de religiøse grupper op.

Der findes spirituelle fællesskaber, der tror på den nordiske mytologi, og kristne alternativer til kirken. For mange er fællesskabet afgørende. Religion er nemlig en social aktivitet i ligeså høj grad, som noget man tror på.

Det er en myte, at kun er personer med personlige problemer, som bliver religiøse. Det kræver ofte et stort overskud at fastholde begejstringen, når man er medlem af en lille minoritet. Og de nye religioner vil ofte helst være fri for folk med personlige problemer, for det kræver ressourcer at omgås folk, som ikke har det godt.

Der er flere grunde til det voksende udbud af religioner, blandt andet, at indvandrere tager deres religion med hertil, samt at etniske danskere tiltales af religionerne.

Men hvis det at tro på noget alene dækker et behov for at tilhøre et fællesskab findes der masser af alternativer til religion.

Jeg tror ligeså meget det at have en tro er en fundamental ting hos mennesket. Det giver mening og forklaring af tilværelsen, og det er der mange som søger.

See who links to your web site.