Thursday, September 16, 2004

Hvorfor lader vi os lokke af alternative behandlingsformer og tankegange ?

Det gør mange fordi de mangler et helhedssyn på eksistensen/virkeligheden, de har ikke fundet en mening eller mål med tilværelsen. De befinder sig måske i en eksistentiel krise, fordi meningen og værdierne i den sociale struktur og i vort verdensbillede er forsvundet. Mennesket er blevet socialt og emotionelt fremmedgjort og befinder sig i en dyb identitetskrise. Vores identitet er blevet noget den enkelte kan afprøve, ændre og udvikle.

Den moderne astronomi og kosmologi gør mennesket mere og mere ensomt og tilfældigt og derfor søger mennesket ind i sig selv. Den tekniske udnyttelse og praktiske brug af naturvidenskabelig viden skuffer mange følelsesmæssigt. Naturvidenskabelige erkendelser forstås ikke af almindelige mennesker. Mennesker foretrækker da i stedet reinkarnation, energier og holistiske tankegange. Afstanden imellem behov for at tro på noget og den naturvidenskabelig opfattelse af viden blevet for stor.

Hvad kan da alternative behandlingsformer tilbyde som det etablerede sundhedssystem ikke kan, og har det noget med religiøse tankegange at gøre ?

Hvis det er sandt, at moderne mennesker er blevet fremmedgjorte og mangler identitet, er det et kæmpe marked for alternative behandlere, at kunne tilbyde mennesker identitet, indhold, helhed og mening gennem holistisk behandling. Hvis man er fremmedgjort må man bestandig spørge sig selv, hvorfor lever jeg og hvad er meningen med livet. Det er mennesker, som mangler helhed og medmenneskelig kontakt, de er frustrerede og ensomme, og føler, at de fungerer dårligt. Alternative behandlere tilbyder dem et nyt verdensbillede og får derved skabt en tillid til systemet som spreder sig som ringe i vandet. Påvirkning rummer også mulighed for manipulation og magt. Religion giver et menneske både identitet og en helhedsopfattelse af virkeligheden, hvorudfra mennesket kan orientere sig i verden. Religion præger hele menneskets opfattelse af virkeligheden. Derved er der en parallel mellem alternative behandlere og religiøse tankegange.

Hvad er det så der gør, at alternativ behandling "virker"? Alternativ behandling er ikke videnskabeligt dokumenteret og er derved udelukkende et spørgsmål om tro. Det kan derfor ikke bevises, at det er metode eller teknik, der virker. Når vi kommer os efter et sygdomsforløb kan det have mange årsager, f.eks. spontan helbredelse hvor kroppens immunforsvar har udryddet sygdommen. Det er næppe heller behandlerens karismatiske udstråling. Det er nok snarere menneskets forventning om at der kan ske en forandring. En selvopfyldende profeti, hvor mennesket er tilbøjelig til at handle således at ønsker går i opfyldelse. Dette er en grundlæggende antagelse i den holistiske tankegang at patienternes forventninger og irrationelle følelser kan skabe resultater. Det kan også være, at mennesker fornægter dele af sandheden og overser eller overhører, det de ikke ønsker at høre. Antag, at det er sandt, at mennesker mangler identitet, indhold, helhed og mening i tilværelsen. Mennesker i denne situation, der søger alternativ behandling vil givetvis føle sig bedre ved at de får dækket deres emotionelle behov gennem en holistisk behandling. Derfor tror de, at behandlingen virker og det er selvforstærkende for næste gang tror de stadig at behandlingen virker.

Mennesker der vælger alternativ behandling mangler en tro på meningen i livet, den alternative verden tilbyder en tro og en religion. Effekten af behandlingerne kan ikke bevises rent videnskabeligt men behandlingen "virker" uden tvivl bedre, hvis man tror på det. Så alt i alt er det hele er et spørgsmål om tro den ene eller anden vej. Tro flytter som bekendt bjerge.

See who links to your web site.