Tuesday, October 19, 2004

Myter om Kheopspyramiden

Skrevet på Snip.dk:

Den ægyptiske pyramide blev bygget i kong Kheops' tid ved hjælp af 10.000 vis af ægyptiske unge mænd. Byggeriget tog 20 år, men før byggeriet kunne gå i gang, skulle der laves en fast vej fra stenbruddet til byggepladsen, som tog 10 år. Den store pyramide er bygget som gravsted for kong Kheops.I nyere tid er der dukket historier op, som beretter om mystiske hændelser omkring de ægyptiske og andre pyramider, og som ofte knyttes sammen med begrebet pyramideenergi.

Den mest kendte er historien om videnskabsmænd i 1968, som ikke er i stand til at forklare, hvorfor bånd der var optaget med det samme udstyr de samme steder flere dage efter hinanden viste helt forskellige kosmiske strålingsmønstre. Pyramideforskere har taget beretningen som bevis for, at der findes en ukendt energi i pyramiden - formentlig af elektromagnetisk natur, eftersom den kan gribe forstyrrende ind på elektroniske måleapparater.

Forfatteren Chatelain mener, at det forskerholdet stødte på var en strålings-skærm frembragt af et elektromagnetisk apparatur, som rumfolk fra andre kloder har installeret med henblik på at skjule de ufattelige skatte, der findes i pyramidens indre. Han mener, at pyramidens skat sandsynligvis er guldplader med indgraverede hieroglyffer, som rummer hele menneskehedens historie inklusive sandheden om vor herkomst fra rummet.

Elsa Kaufmann anfører i sin bog, at der ofte fra Keops-pyramiden i Ægypten bemærkes en elektromagnetisk virkning på flyvemaskiners måleinstrumenter, således at de afviger fra den rigtige måling og mange fly undgår derfor at flyve direkte hen over Keops-pyramidens top.

Forfatteren Charles Berliz, som har solgt millioner af bøger verden over omkring myten med navigationsinstrumenter, der opfører sig underligt i Bermudatrekanten mener, at de elektromagnetiske forstyrrelser over en pyramide skyldes de særlige pyramidevinkler.

En anden historie er om en hollandsk guldsmed, Frans Theuwis, som kørte rundt med en kartonpyramide over tanken i sin bil, for at mindske bilens benzinforbrug med gennemsnitlig 25%. Han mente, at pyramideenergien ændrede noget i benzinens struktur, så den blev i stand til at afgive mere energi.

Ovenstående historier trives i bedste velgående på grund af stigende mistillid til den etablerede videnskab og en stigende begejstring for det irrationelle. Disse populære pseudovidenskabelige forestillinger omfatter astrologi, biorytmer, UFO-er, pendulering, Atlantis og Bermuda-trekanten, spiritisme og reinkarnation, numerologi og håndlæsning og en lang række andre uortodokse helbredelsesmetoder og nu også pyramideenergi.

Der er masser mere spændende læsning omkring pyramideenergi på Skeptica.

Har du hørt om pyramideenergier og andre myter omkring pyramider?

See who links to your web site.