Wednesday, October 06, 2004

Registreret alternativ behandler (RAB) giver falsk tryghed

En alternativ behandler der ønsker registrering og dermed ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) kan nu offentlig godkendes, hvis de opfylder visse krav. Loven 'Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere' trådte i kraft 1. juni 2004.

Mange alternative behandlere er glade for den nye lov, som giver dem alibi for at udføre deres gerning.

Formålet med loven har været, at gøre det lettere og mere trygt at vælge en veluddannet og professionel behandler, når man går alternative veje. Man kan bl.a. klage, hvis man ikke er tilfreds med den behandling, man har modtaget.

Mit udgangspunkt er, at hvis jeg skal benytte en alternativ behandlingsform så forlanger jeg som minimum, at den er dokumenteret, videnskabeligt bevist, afprøvet og dermed kvalitetssikret.

1) Jeg kender ikke nogen alternative behandlingsformer, som er dokumenteret at være virkningsfulde hver gang, nogen får en oplevelse af at det virker, men det er kun en følelse, der ligger ingen dokumentation bag
2) Hvis en alternativ behandlingsform er videnskabeligt bevist går den ikke under alternativ behandling længere, så bliver den en accepteret og godkendt del af det offentlige sundhedsystem.
3) Mange alternative behandlingsmåder er "afprøvet" men under omstændigheder og forhold, der gør at man ikke kan godkende resultaterne. Man har ikke anvendt en videnskabsbaseret metode til at dokumentere resultaterne.

Jeg hæfter mig ved, at der står i loven "Foreningen skal endvidere stille basale uddannelseskrav til de medlemmer af foreningen, som foreningen giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), jf. § 3, stk. 1."

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen omkring uddannelse:
En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:
• min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform)
• basal sundhedslovgivning (bl.a. autorisationslovenes bestemmelser)
• klinikvejledning/klientbehandling
• psykologi
• præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

Det er foreningen som opnår godkendelsen til at uddele betegnelsen RAB til sine medlemmer. Det betyder, at den enkelte forening selv skal administrere disse ting, man bør derfor også være kritisk overfor foreningen og de uddannelser de tilbyder deres medlemmer. Her er det relevant at spørge til hvilke uddannelseskrav der stilles, hvad skal kriterierne være for at foreningen godkender et medlem med RAB, er uddannelsen fagligt dokumenteret og videnskabeligt bevist.

Formålet med denne ordning var at give tryghed til forbrugerne. For mig at se er det et spørgsmål om karakteren af tryghed. Er det tryghed i ordets forstand eller er det FALSK tryghed, som forbrugerne tilbydes ?

See who links to your web site.